Loading

Informace o využití souborů cookies a o elektronické evidenci tržebpřijímám

10 rozdílů mezi milovníky psů a koček podle vědy

 

 

Příběh starý jako čas sám:  milovnící koček proti milovníkům psů v souboji co je lepší. Vznikly jisté domněnky a stereotypy v pokusech vyrovnat skóre, ale věda přišla na pomoc. Definiivní odpověď?  Může to být trošku zaujaté, záleží na Vašem postoji. Proč? Protože stejně jako u zvířecích preferencí, mají rozdílné životní kvality a vztahy. Ve studii, kde bylo 600 vysokoškolských studentů, vědci zjistili, že v každé skupině měli podobné charaktery. Dovolte nám to trochu osvětlit se seznamem 10 nejvýraznějších rozdílů mezi milovníky psů a koček, které z této studie vyplynuly.

1,Milovníci psů poslouchají
Není žádným překvapením, že lidé, co mají rádi psy, jsou od přírody puslušnější, oddanější.  Podle článku v Huffington Post, milovníci psů „dodržovali pravidla důkladněji“, zatímco milovníci koček“ měli tendenci být v opozici a měli tendence být účeloví, než dodržovat nějaká pravidla“. TI z Vás, kteří někdy zkusili k sobě přivolat kočku, když měli návštěvu, tomu asi porozumí.  
2, Milovníci koček jsou chytří
Tohle je trochu kontroverzní. Ve studii měli milovníci koček více bodů v IQ testu než milovnící psů.  Samozřejmě, že to nemusí být nutně pravda a vztahovat se to na všechny lidi, ale v této studii byly inteligenční testy v „kočičí skupině“ nejvyšší.
3,Milovníci psů jsou živější a mají rádi rozruch
Podle článku v Live science milovníci psů jsou živější. Ve významu  že jsou přátelštější a energičtější. Kočičí lidé, naopak, neměli v této studii tyto kvality tak často.
4,Milovníci koček mají otevřenou mysl
Stejně jako s inteligencí, to neznamená, že milovníci psů jsou opak.  Spíše jde o to, že milovníci koček ji měli otevřenou o trochu víc než milovnící psů.  Bylo to založeno na oceňování umění, neobvyklých nápadů, dobrodružství a celkovém smyslu pro zvědavost a zkoumání a získávání zkušeností.  
5,Milovníci psů mají rádi lidi
Nneí žádným tajemstvím, že kočky si mohou držet trochu odstup.  Stejně jako jejich majitelé mívají tendence nedružit se až tolik. Milovníci psů  si však užívali společnost ostatních daleko víc.  Možný důvod nabídl Huffington Post,  kde zmínili, že by to mohlo být tím, že život majitele psa je trochu akčnější, už proto, že potřebuje chodit ven a do parku, kde se mohou socializovat, jak lidé, tak psi.
6,Milovníci koček hledají náklonnost, milovníci psů parťáka
Možná to není až takovým překvapením, ale v Live science byl zveřejněn zajímavý článek, kde bylo napsáno, že kočičí lidé chtějí od svých mazlíčků náklonnost, zatímco psí lidé spíše společnost.  Vědec Denise Guastello  říká, že je možné, že „ si lidé vybírají mazlíčka na základě své vlastní osobnosti. Například: kočky jsou často viděny jako nezávislá zvířata, která jsou sama pro sebe a vůči ostatním jsou opatrné.“
7,Milovníci koček jsou citliví
Často lidé vidí citlivost jako něco negativního a špatného.  Tohle nemusí být nutně ten případ.  Kočičí lidé v této studii vykazovali znaky, že jsou citliví, zatímco majitelé psů  prokazovali méně citlivosti v prováděných  testech.
8,Milovníci psů představují větší procento obvatelstva
Live Science uvedl, že 60% respondentů v testu řeklo, že preferuje psa, zatímco pouhých 11% preferuje kočku. Zbytek % řekl, že mají rádi oboje, nebo ani jedno.  Zdá se, že psi by soutěž v popularitě vyhráli.
9,Milovníci koček preferují samotu
Podle výzkumu v Modern dog magazine,  u milovníků koček byla o 1/3 větší tendence žít sám a  v bytě.  Vlastnění  psa bylo více spjato s žitím v domě a s partnerem a/nebo členy rodiny.
10. Milovníci psů jsou dominantní
Ve stejné studii v Modern dog magazine, vědci také zjistili, že majitelé kočkek měli méně vlastností spojených s dominancí než majitelé psů.  Zahrnovaly asertivitu, sebevědomí, sílu a umíněnost.

https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-differences-between-dog-lovers-and-cat-lovers.html